Truyền hình Ninh Thuận – Kênh NTV

Loading...

link2

Loading...
Truyền hình Ninh Thuận - Kênh NTV
Truyền hình Ninh Thuận – Kênh NTV
  • Truyền hình Ninh Thuận – Kênh NTV là kênh truyền hình tổng hợp.
  • Truyền hình Ninh Thuận – Kênh NTV thuộc quyền sở hữu của UBND Tỉnh Ninh Thuận.
  • Là cơ quan truyền thông của người dân địa phương  nên Truyền hình Ninh Thuận – Kênh NTV luôn đáp ứng nhu cầu tin tức và nhu cầu giải trí cho khán giả địa phương.

(40)

(Visited 11 times, 1 visits today)

You might be interested in

LEAVE YOUR COMMENT

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.