Kênh HTV4

Loading...

HTV4 là  kênh dạy học và phổ biến kiến thức.

Nội dung của HTV4 bao gồm  những chương trình do Ban khoa giáo biên tập, sản xuất mang tính giáo dục và ứng dụng cao như:  Em yêu khoa học, Tin học cho mọi người, Học ngoại ngữ qua truyền hình, Thế giới đó đây, Du lịch vòng quanh thế giới.

Loading...
Kênh HTV4
Kênh HTV4

(4)

(Visited 8 times, 1 visits today)

You might be interested in

LEAVE YOUR COMMENT

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.