Kênh Giải Trí TV

Loading...

Loading...
Kênh Giai Tri  TV
Kênh Giai Tri TV
  • Giải Trí TV là kênh giải trí tổng hợp của Truyền hình cáp Việt Nam VCTV.
  • Giải Trí TV ra đời trên cơ sở nâng cấp toàn diện nội dung và hình thức của kênh giải trí tổng hợp VCTV1.
  • Giải Trí TV  phát sóng 24h hàng ngày với nhiều chương trình giải trí hấp dẫn.
  • Hiện tại kênh được quản lý bởi Đất Việt VAC .

(79)

(Visited 62 times, 1 visits today)

You might be interested in

LEAVE YOUR COMMENT

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.