Details

Added by on June 11, 2013

Truyền hình Lạng Sơn - Kênh LSTV

Truyền hình Lạng Sơn – Kênh LSTV

  • Truyền hình Lạng Sơn – Kênh LSTV là kênh tổng hợp.
  • Phim ảnh, ca múa nhạc, thể thao, thời sự… sẽ giúp người dân địa phương thư  giãn.