Truyền hình Khánh Hòa – Kênh KTV

Loading...

link2

Loading...
Truyền hình Khánh Hòa - Kênh KTV
Truyền hình Khánh Hòa – Kênh KTV
  • Truyền hình Khánh Hòa – Kênh KTV là kênh tổng hợp.
  • Các chương trình phát sóng của đài rất đa dạng và phong phú; phim ảnh, ca múa nhạc, thời sự, thể thao, văn hóa nghệ thuật…
  • Ngoài các chương trình tiếng Việt, mỗi ngày đài còn có 1 bản tin tiếng Anh và 1 bản tin tiếng Pháp phục vụ cho khách du lịch và người nước ngoài sinh sống trên địa bàn tỉnh. Mỗi tháng 2 lần đài có 1 chương trình thời sự tổng hợp tiếng Raglai phục vụ cho người Raglai, nhóm dân tộc đông thứ hai tại Khánh Hòa

(15)

(Visited 16 times, 1 visits today)

You might be interested in

LEAVE YOUR COMMENT

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.