Kênh VTV2

Loading...

tv live1 Premier sports live

Loading...
Kênh VTV2
Kênh VTV2

Chương trình khoa học và giáo dục, nhằm vào đối tượng sinh viên, học sinh và cải thiện giáo dục cộng đồng. Nội dung chương trình tập trung vào các chủ đề khoa học tự nhiên, khoa học xã hội và thông tin phát minh công nghệ. VTV2 đang có kế hoạch phát triển các chương trình giáo dục từ xa cho các cấp đại học và các ngành nghề cụ thể.
Ngày phát sóng chính thức: 1/1/1990
Thời lượng: 24 giờ (Từ 1/1/2012)

(8)

(Visited 5 times, 1 visits today)

You might be interested in

LEAVE YOUR COMMENT

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.