Kenh VietFace TV

Kenh VietFace TV

Kenh VietFace TV

  • Kenh VietFace TV là kênh truyền hình giải trí tổng hợp của người Việt tại Hoa Kỳ.
  • Kenh VietFace TV được thuộc sở hữu của trung tâm Thúy Nga Paris by Night.
  • Ngôn ngữ chính vẫn là tiếng Việt Nam.

 

2833
-
Rates : 0
WordPress Blogger Baidu Amazon LinkedIn Google+ Facebook Twitter Addthis

Leave a Reply