Kênh MTV Việt

Loading...

tv live1 Premier sports live

Kênh MTV Việt
Kênh MTV Việt
  • Kênh MTV Việt là kênh âm nhạc và giải trí  tổng hợp.
  • Kênh MTV Việt  thuộc sở hữu của MTV Networks châu Á, một bộ phận của Tổng công ty Viacom và UTV, do Công ty BHD mua bản quyền và thuộc phạm vi quản lý của Đài Truyền hình Việt Nam.
  • Kênh MTV Việt được phát sóng 18 giờ mỗi ngày và một số nội dung của MTV Châu Á được phát sóng vào các khung giờ trống của kênh này

 

(8)

Loading...
(Visited 1 times, 1 visits today)

You might be interested in

LEAVE YOUR COMMENT

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.