Details

Added by on June 19, 2013

Kênh Giai Tri  TV

Kênh Giai Tri TV

  • Giải Trí TV là kênh giải trí tổng hợp của Truyền hình cáp Việt Nam VCTV.
  • Giải Trí TV ra đời trên cơ sở nâng cấp toàn diện nội dung và hình thức của kênh giải trí tổng hợp VCTV1.
  • Giải Trí TV  phát sóng 24h hàng ngày với nhiều chương trình giải trí hấp dẫn.
  • Hiện tại kênh được quản lý bởi Đất Việt VAC .